HUVIRINGID

  • Väikese mesimummi registreerimine huviringidesse toimub iga õppeaasta septembrikuus. Info huviringide kohta on kättesaadav lasteaia kodulehelt või oma  rühma stendilt.
  • Huvialaringis osalejate arv sõltub korraldusest.
  • Väikese mesimummi osalemiseks huvialaringis palume lapsevanemal täita vastavasisuline avaldus. Huvialaringist loobumiseks on oluline esitada vastavasisuline avaldus vähemalt 1 kuu ette.
  • Mesilaspere poolt korraldatud huviringide tasu on 3,20 EUR kord (arvestus toimub kalendrikuupõhiselt), mis on kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt. Huvialaringi kohatasu sisaldab juhendaja palka ja ringis kasutatavaid vahendeid.
  • Väljastpoolt lasteaeda korraldatud huviringide kuutasu on kehtestatud nende poolt väljatöötatud  lepingus.
  •  Lapse ringist puududes kuu osalustasu ei muutu ( v.a. kui laps on puudunud haiguse tõttu kuu aega). 
  • Juhendaja puudumise tõttu ära jäänud tunni eest lapsevanem ei maksa (v.a. kui juhendaja leiab võimaluse samal kuul tunni järgi teha).

Esmaspäev


Kokandus

Arvutiga kooli

Teisipäev

Arvutiga kooli

Kolmapäev


Jalgpall

Neljapäev


Üldfüüsiline treening

Inglise keel

Reede


Tennis