VANEMATELE

Jalgrattapäevad

Esmaspäev – Kullerkupp, Kelluke Teisipäev – Sinilill, Nurmenukk Kolmapäev – Võilill, Rukkilill Neljapäev – Meelespea, Päevalill Reede – Karikakar, Saialill
...
Mesimumm

INFO

 • Arusaamatuste korral lasteaia arvetega palume pöörduda Paikuse Vallavalitsuse raamatupidamisosakonda:Vanemraamatupidaja Aide Leppnurm (telefon:44 20 788 ; e -post: aide.leppnurm@paikuse.ee)
 • Lapse puudumise korral palume võtta ühendust rühmaga telefoni või e-posti teel (aadressid ja telefoni numbrid leiad kontaktide alt)
 • Lasteaia teenuse eest tasumine toimub arvete alusel eelneva kuu eest, arve esitatakse hiljemalt jooksva kuu 10-ks kuupäevaks e-postile või paberkandjal rühma. Arve tasutakse jooksva kuu 20-ks kuupäevaks, hilisem makse kajastub järgmise kuu arvel võlgnevusena.
 • Lasteaia direktoril on õigus maksevõlgnevuse ja kokkulepete mitte saavutamise korral laps lasteaia nimekirjast kustutada (alus: Paikuse Lasteaia Mesimumm laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord)
 • Vajadusel palume küsida täiendavat infot rühma ja lasteaja kohta oma rühma valitud hoolekogu esindaja käest.
 • Rühmasisese infovahetuse toimumiseks palume veenduda kas teie e-posti aadress on lisatud rühma lastevanemate listi.
 • Palume meelde tuletada lasteaia kodukord (leiad dokumentide alt).
 • Lapse lasteaia kohast ajutiseks loobumiseks palume pöörduda avaldusega direktori või sekretäri poole (avaldust võib esitada ka e- posti teel) (leiad avalduste alt).
 • Palume olla avatud koostööle, et hoida meie lasteaia terviseedenduslikku head mainet. Selleks palume sõlmida kokkulepped rühmas vanematega – “Meie lasteaias käib TERVE laps”
 • Lasteaia tervishoiutöötaja pädevuses on haigusnähtudega laps lasteaiast välja suunata, et tagada lapse tervist toetav keskkond tervele lapsele.
 • Erivajaduse ilmnemisel õppeaasta jooksul palume sellest teavitada tervishoiutöötajat või erispetsialiste (logopeed, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja).