Kullerkupu rühm

Emili ema – hoolekogu liikmena aktiivne osavõtja ja hea organiseerija meie rühmas.

Rometi ema – aktiivne osavõtja rühma tegemistes, vajadusel abiks olnud ka ürituste korraldamisel.

Leo ema –   aktiivne osavõtja  rühma tegemistes ja  rühma õppematerjali toomisel.

Silveri ja Mirteli ema – toeks meie rühma vabatahtliku Nievese sisseelamisel meie keskkonda.

Jesperi ema – aktiivne osavõtja rühma õppematerjali toomisel.