TEATED

PAIKUSE LASTEAIAS KEHTIB UUS KODUKORD

Kodukord avanem lingil:
https://drive.google.com/file/d/1LKbLizFLuPK_RdcScg1fKizr7l3rPpT7/view?ts=5c794074

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE PAIKUSE LASTEAIAS

Isikuandmete töötlemine Paikuse Lasteaias, avaneb lingil:
https://drive.google.com/file/d/1w67tgPgntjK0ZnkhR5Tl9DeeEWMkRxUM/view?ts=5c794054

 

LISAKS TEAVE

Pärnu Õppenõustamiskeskus on haridusasutusi nõustav ja teenindav Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus.

Alates veebruarist 2019 osalevad Pärnu linna lasteaedade tugimeeskonnaliikmetena laste arengu toetamisel ka Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistid:

Ilona Veike sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine – telefon:

56924435, e-post: ilona@onk.ee ja

Gädy Rohelsaar sotsiaalpedagoogiline ja eripedagoogiline nõustamine – telefon:

58189451, e-post: gady@onk.ee.

Pärnu Õppenõustamiskeskusega saate lähemalt tutvuda kodulehe vahendusel www.onk.ee.