PROJEKTID

Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid

 

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

Projekti nimetus – Jätkuprojekt projektile „Muutuste võti  Paikuse lasteaias peitub koostöö oskustes „

Projekti lühikirjeldus: Projekti tegevusena viiakse läbi seitsme rühma supervisioonid/kohtumised. Suured muutused nii lasteaias kui ka seoses haldusreformiga on muutnud igapäevase suhtlemise intensiivseks ja pingeliseks. Suhtlemine laste, vanemate, kolleegidega. Rühma supervisioonid aitavad vaimset pingelises situatsioonis paremini hakkama saada kogu rühmameeskonnal.

Vaikuseminutite inspiratsioonipäev – tutvumaks uue metoodikaga, mis aitab paremini igapäevaselt hakkama saada nii lastel kui täiskasvanutel.

Projekti eesmärk: Paikuse lasteaia töötajatel on suurem võimekus teha koostööd, mille tulemusena on
töötajatel suurem töömotivatsioon ja omavaheline usaldus. Omandatud on uusi metoodikaid töörahulolu suurendamiseks ja stressi vähendamiseks.

Projekti tulemus: Töötajad on avatumad, valmis erinevaid rolle võtma ja kohustusi täitma. Mõistavad
selgemini ühist eesmärki ja vajadust ühise jõuna tegutseda. Meeskonna koolitamine peaks olema jätkuv protsess, kuna kõik on arenev ja muutuv. Supervisiooni abil saab iga osaleja võimaluse rohkem väärtustada iseennast, leida üles ja võtta kasutusele oma spontaansust ja loovust.

Projekti periood: 15. märts 2018 – 15. juuni 2018

Toetuse summa:  2970 EUR

PAIKUSE VALLA TUNNUSÜRITUSTE SARI 01. JUULI 2017 – 30. JUUNI 2019

2017.aasta kevadel esitas Paikuse vallavalitsus Rohelise Jõemaa koostöögrupi Eesti Leaderi meetmesse /Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng, Piirkonna eripära rõhutavad tunnusüritused/ ühisprojekti “Naabriga koos”.
Tegemist on Paikuse valla tunnusürituste sarjaga, mille raames arendatakse piirkonnas välja ning viiakse ellu omavalitsuse kohta toimivad ja omanäolised tunnusüritused, aitamaks kaasa kogukonna identiteedi kasvule. 
 
01.juuli 2017 – 30.juuni 2019 kestva projekti „Naabriga koos” raames toimuvad erinevatel aastaaegadel traditsiooniks saanud erinevaid sihtgruppe kaasavad üritused:
– 2018. ja 2019.aaasta aprillis toimub üle-vallaline kevadmatk „Tunne koduvalda”
– 2017. ja 2018. aasta augustis toimub suvelõpu kogupereüritus „Tänapäeva muinaslugu” koos kontsertetendusega Paikuse alevis
– 2017. ja 2018.aasta augusti lõpus toimub uuenduslikuna „Lodja iidetuli” Reiu jõe suudme alas paikneval Kiviajakülas.
– 2017. ja 2018.aasta septembris/oktoobris toimub kogupereüritus P.Õ.M.M. –Paikuse Õhtune matkamäng
– 2017. ja 2018.aasta detsembris toimub Paikusel kogupereüritus „Jõulutunnel” 
 
Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lg 1 p 3, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”  § 41 lg 1 ja 3, otsustas PRIA rahuldada ühisprojekti “Naabriga koos” toetuse taotluse ning toetada selle tegevusi 15 000.- euroga. Projekti kogumaksumus on 17 000.- euri, millest 2000.- euri katab Paikuse vald omafinantseeringuga.
 
Projektijuht: Marika Valter
Tel. +372 5665 7537
 

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

Projekti nimetus – „Muutuste võti  Paikuse lasteaias peitub koostöö oskustes“

Projekti lühikirjeldus: Projekti tegevusena viiakse läbisupervisioon/kohtumine juhtkonnale, kolme rühma meeskonnale ja kogu maja kollektiivile

Projekti eesmärk:  Paikuse lasteaia töötajatel on suurem võimekus teha koostööd, mille tulemusena on töötajatel suurem töömotivatsioon ja omavaheline usaldus.

Projekti tulemus: Töötajad on avatumad, valmis erinevaid rolle võtma ja kohustusi täitma. Mõistavad selgemini ühist eesmärki ja vajadust ühise jõuna tegutseda. Meeskonna koolitamine peaks olema jätkuv protsess, kuna kõik on arenev.   

Projekti periood: 15. aprill 2017 – 15. detsember 2017                          

Toetuse summa: 2925 EUR

KIUSAMISEST VABAKS
ERAMSUS+
NORDPLUS