PROJEKTID

PRAEGU
15. aprill 2017 – 15. detsember 2017 koolitus: "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid"

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

Projekti nimetus – „Muutuste võti  Paikuse lasteaias peitub koostöö oskustes“

Projekti lühikirjeldus: Projekti tegevusena viiakse läbisupervisioon/kohtumine juhtkonnale, kolme rühma meeskonnale ja kogu maja kollektiivile

Projekti eesmärk:  Paikuse lasteaia töötajatel on suurem võimekus teha koostööd, mille tulemusena on töötajatel suurem töömotivatsioon ja omavaheline usaldus.

Projekti tulemus: Töötajad on avatumad, valmis erinevaid rolle võtma ja kohustusi täitma. Mõistavad selgemini ühist eesmärki ja vajadust ühise jõuna tegutseda. Meeskonna koolitamine peaks olema jätkuv protsess, kuna kõik on arenev.   

Projekti periood: 15. aprill 2017 – 15. detsember 2017                          

Toetuse summa: 2925 EUR

 

 

 

KIUSAMISEST VABAKS
ERAMSUS+
NORDPLUS