MISSIOON
Mängiv ja toimekas mesilaspere sumiseb suurel ja värvikal lilleaasal.
VISIOON
Meie lilleaasalt tõuseb lendu sülem asjalikke, rõõmsaid ja nutikaid mesilasi.
PRIORITEEDID
Tegevuste planeerimisel arvestatakse kolme põhisuunaga: pärimuskultuur, meediakasvatus, terviseedendus.

UUDISED:


Teatame kahetsusega, et täna 25.04 kell 16.00-18.00 planeeritud Perespordipäev jääb halva ilma tõttu ära.
...
Mesimumm

 


Alates 1. märtsist 2018  töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonnas Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) eksperdina Pärje Ülavere.

Pärje Ülavere töökoht asub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, Tõnismägi 11.

Kontakt: Parje.Ylavere@hm.ee

Tel 5346 4448;  735 0167

Alates 5. märtsist 2018 töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdina Agnes Pihlak, kelle valdkonnaks on hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus nii koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes. Agnese tööpiirkond on üle Eesti.

Agnes Pihlaku töökoht asub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, Tõnismägi 11.

Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee

Tel 511 0129; 735 0156

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.


SÜNDMUSED:


2.aprill 9:00-10:00 Südamekuu tervitamine! Võimlemine võimlas

5.aprill 11:15 „Sinisaba seiklused“ Nipitiri teater

9.aprill 8:50 Hommikuvõimlemine raadiost

12.aprill 12:30 Ujumistund Kastani lasteaias- Rukkilill ja Meelespea kooliminevad lapsed

16.aprill 8:50 Hommikuvõimlemine raadiost

19.aprill alates 10:00 Seiklusraja läbimine metsa all

19.aprill 12:30 Ujumistund Kastani lasteaias- Nurmenuku rühm

20. aprill 10:00 Seiklusraja läbimine metsa all. Külas Kastani lasteaia kaks vanemat rühma ja meie lasteaiast osaleb Nurmenuku rühm

23.aprill 8:50 Hommikuvõimlemine raadiost

25.aprill 16:00-18:00 Kogupere spordipäev- EV100