MISSIOON
Mängiv ja toimekas mesilaspere sumiseb suurel ja värvikal lilleaasal.
VISIOON
Meie lilleaasalt tõuseb lendu sülem asjalikke, rõõmsaid ja nutikaid mesilasi.
PRIORITEEDID
Tegevuste planeerimisel arvestatakse kolme põhisuunaga: pärimuskultuur, meediakasvatus, terviseedendus.

UUDISED:


Alates 1. märtsist 2018  töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonnas Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) eksperdina Pärje Ülavere.

Pärje Ülavere töökoht asub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, Tõnismägi 11.

Kontakt: Parje.Ylavere@hm.ee

Tel 5346 4448;  735 0167

 

Alates 5. märtsist 2018 töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdina Agnes Pihlak, kelle valdkonnaks on hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus nii koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes. Agnese tööpiirkond on üle Eesti.

Agnes Pihlaku töökoht asub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, Tõnismägi 11.

Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee

Tel 511 0129; 735 0156

 

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.


SÜNDMUSED:


05.03 Lasteteater „Sõber“ „Kuningapoeg sulaseks“ aiarühmadele kell 11.15

09.03 Lõõtsavägilaste kontsert kell 16.00

14.03  Emakeelepäeva tähistamine